Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie In beweging... BeeldTaal Tarieven Contact

Mensvisie


 55    Naar Lucas voor advies

de persoon & Jezus / 3 argumenten voor personalisme

jezelf ontwikkelen of opofferen? / evangelie versus psychologie?

 36    Oog voor elkaar

Wat is je rol als ouder bij de keuzes die kinderen zelf moeten maken?

de 4 leerstijlen van Juch: denken + plannen + doen + waarnemen

 71    Driehoek van verlangen

3 invalshoeken om je verlangen op het spoor te komen + bijlage

 81     Met hart en ziel

Hoe kuin je via de zintuigen en het Ik van iemand zijn hart bereiken?

inspelen op cultuurverschillen met 4 accentbladen / bijlagen

 97     De zingende sukkel

verbondenheid met anderen tussen 18 en 103 jaar + bijlage

111    Elkaar opnieuw zoeken

de context bij ziekte / lessen van Noortje Kuiper

invloed van lichaam, cultuur en persoonsvorming op het ouder worden

de invloed van hechting en kindervriendschappen op de ontwikkeling

prikkelgevoeligheid onderkennen en hanteren + bijlage

148   Ontvangend leven

een kijk op het bestaan verbeeld

192   Een onderbroken cirkel trekken

Diversiteit hanteren met de 5e optie naast exclusie, segregatie, integratie en inclusie


  92    Wie anders dan jij

Een trouwquil. ‘De watertuin’ en het gedicht rond 40 jaar samen