Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie Verwijzers In beweging... Snippers Tarieven Contact
Welkom Wie zijn wij? Coaching Therapie Verwijzers In beweging... Snippers Tarieven Contact

Welkom…

…in de Generalistische Basis GGZ-praktijk AnderZ, waarin ook coaching een rol speelt.

AnderZ in het leven. Zin in het leven. Perspectief vinden. Hoop op vermindering van lijden. Daarvoor zetten de medewerkers van psychologenpraktijk AnderZ zich in. Soms is het lastig om goede keuzes te maken en heb je iemand nodig als klankbord. Soms sta je voor een muur en heb je therapie nodig om tot hernieuwde levenslust te komen. We stimuleren ieder om eigen krachtbronnen te vinden. Onze bronnen? Professionele opleiding en vorming, jarenlange ervaring en de liefde van Jezus Christus.

Ieder is welkom. Ook als je een andere levensvisie hebt. Daar gaan we respectvol mee om.Roestuin 1, 3343 CT Hendrik-Ido-Ambacht, tel 06 46551041, email: info@anderz.info

Inhoudelijke uitgangspunten die we hanteren in ons werk vind je in het menu onder de knop ‘In beweging…’. De artikelen daarover zijn onderverdeeld in 11 rubrieken.

maand            

juli 2017

aug. 2017

sep 2017

okt 2017

artikel                                     

Rechter, Getuige, Pleitbezorger, Tegenstander  

Ik ga vliegen!’

Het belangrijkste gebaar

Bestemmingsstoornis?rubriek

Grensgangers

Levensloop

Communicatie

Zingeving

Recent verschenen:

Share on Facebook

De watertuin’

Nieuw boek van

Jannie van Dijken